home          motorfietsen          tweedehands           uitrusting           financiering           nieuwsbrief  
 
  verhuur                  activiteiten                  servicecard                  media                  links                  contact  
 Servicecard
BMW Service Card


De BMW Motorrad Service Card, een echte troefkaart.
Informatie voor Europa
Informatie voor Overzee


Als u vertrekt met de BMW Motorrad Service Card op zak, bent u zeker dat u aankomt op uw bestemming, waar die zich ook bevindt en wat er ook gebeurt. BMW Motorrad zorgt er namelijk voor dat uw BMW motor weer rijklaar gemaakt wordt en dat u uw reis kan verderzetten. De service die verbonden is aan de BMW Motorrad Service Card geldt immers voor alle BMW motorfietsen ( ingevoerd door BMW Group Belux ), die ingeschreven zijn na 1 januari 2001.

De troeven van de BMW Motorrad Service Card :
 • bijstand bij pech, ongeval of diefstal
 • professionele sleep- en takeldienst
 • indien nodig krijgt u een vervangwagen, terugbetaling van overnachtingskosten
 • bijstand overal in België en Europa
 • bijstand 24 uur op 24, 7 dagen op 7

  Wanneer gebruikt u de BMW Motorrad Service Card ?
  Binnenland

  Bij pech
  Op momenten met motorpech bent u blij dat u kan rekenen op de BMW Motorrad Service Card. Het enige wat u moet doen bij startproblemen, een lekke band of andere problemen, is bellen naar de BMW Mobility-centrale. In een minimum aan tijd komt een bijstandswagen van TOURING u uit de nood helpen. Het personeel is opgeleid om uw BMW motorfiets veilig te takelen en de bijstandswagens zijn hiervoor speciaal uitgerust. Als uw motor niet ter plaatse kan hersteld worden, zorgt de BMW Mobility Centrale ervoor dat uw motor naar de BMW Motorrad verdeler van uw keuze wordt vervoerd. Het uurloon en de wisselstukken voor de herstelling zijn ten laste van de verzekerde.

  Bij een ongeval
  Indien uw motorfiets, ten gevolge van een ongeval, niet meer kan rijden, brengt u de BMW Mobility Centrale op de hoogte. Daar zorgt men voor het ophalen van de motor en brengt men hem naar de BMW Motorrad verdeler van uw keuze. Wanneer u zich in het buitenland bevindt wordt uw motor naar de dichtstbijzijnde BMW Motorrad verdeler vervoerd, of de dichtstbijzijnde erkende garage.

  Bij diefstal
  Bij diefstal van uw motor brengt u de BMW Mobility Centrale hiervan op de hoogte. U krijgt dan maximaal drie dagen lang een vervangwagen ter beschikking indien uw motor op meer dan 50 km van uw woonplaats gestolen is. Belangrijk is dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie of de plaatselijke overheid. Hun gegevens (adres, telefoonnummer, nummer van het proces verbaal) moeten door u dan doorgegeven worden aan de BMW Mobility Centrale.


  Buitenland

  Bij pech
  Indien de motorfiets geïmmobiliseerd is op de openbare weg ten gevolge van een defect, een incident of een ongeval, regelt en betaalt de bijstandcentrale de komst van een pechverhelper en eventueel van een sleepdienst om de gedekte motorfiets naar de dichtstbijzijnde BMW Motorrad verdeler in een straal van 100 km of bij ontstentenis naar de dichtstbijgelegen garage die de motor kan herstellen. Het uurloon en de wisselstukken voor de herstelling zijn ten laste van de verzekerde.

  Repatriëring
  Indien de verwachte duur van de herstelling meer dan 5 dagen bedraagt of wanneer de gestolen motor (al dan niet beschadigd) teruggevonden wordt na de terugkeer naar huis van de verzekerde, regelt en betaalt de bijstandcentrale de repatriëring van het gedekte voertuig naar de BMW Motorrad verdeler aangeduid door de verzekerde, op voorwaarde dat de kostprijs van het vervoer of de repatriëring niet meer bedraagt dan de verkoopwaarde van de gedekte motorfiets, op basis van de Eurotax tarieven. De verzekerde mag de motorfiets nooit op eigen initiatief repatriëren.

  Stallingskosten
  De bijstandcentrale betaalt de stallingskosten van de motor vanaf de dag van het verzoek tot op de dag waarop het door de transportfirma, in opdracht van de bijstandcentrale, wordt opgehaald.

  Vergoeding van de terugreis
  Indien de motorfiets moet worden gerepatrieerd of indien de motorfiets is gestolen, regelt en betaalt de bijstandcentrale de terugreis van de verzekerde(n) naar de woonplaats van de plaats waar de reis werd onderbroken. Ook als u de reis wenst verder te zetten betaalt de bijstandcentrale u deze kosten terug indien deze niet hoger liggen dan deze van de terugreis naar de woonplaats. Deze clausule is eveneens van toepassing in geval van totaal verlies, wanneer de motor niet meer in België wordt heringevoerd. De reis gebeurt per trein in eerste klasse of per lijnvliegtuig in economy class, en wordt gekozen door de bijstandcentrale op grond van de dienstregelingen, de mogelijkheden en de plaats van onderbreking van de reis.

  Hotelkosten of kosten om de reis verder te zetten.
  Wanneer de motor in het buitenland geïmmobiliseerd is ten gevolge van een defect, incident of ongeval, waarborgt de bijstandcentrale tot een bedrag van max. € 500,00 (incl. BTW):
 • hetzij de vervoerkosten (eerste klas treinbiljet of ecomony vliegtuigticket naar keuze van de bijstandcentrale) voor de voortzetting van de reis tot op de plaats van bestemming en de terugreis van een van de begunstigden naar de BMW Motorrad verdeler of garage waar de motor voor herstelling werd achtergelaten.
 • hetzij de vervoerkosten (eerste klas treinbiljet of ecomony vliegtuigticket naar keuze van de bijstandcentrale) naar de woning en de terugreis van een van de begunstigden naar de BMW Motorrad verdeler of garage waar de motor voor herstelling werd achtergelaten.
 • hetzij de hotelkosten (kamer+ontbijt): max. € 62,00 (incl. BTW) per nacht en per begunstigde, in afwachting van de herstellingen. (De bewijsstukken moeten worden voorgelegd).


  De BMW Motorrad Service Card. Hoe gebruikt u ze ?
  Het gebruik van de BMW Motorrad Service Card is even simpel als gemakkelijk. Bij pech, ongeval of diefstal vormt u het telefoonnummer van de BMW Mobility-Centrale dat u op de kaart terugvindt. Gewoon uw kaartnummer en nummerplaat doorgeven, en wij doen de rest. Vergeet niet dat de BMW Motorrad Service Card strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is. Onderteken ze dan ook onmiddellijk na ontvangst. Indien u de kaart verliest of ze wordt gestolen, belt u zo snel mogelijk naar de BMW Mobility-Centrale: 0800 166 33 (in België)


  Uw BMW Motorrad Service Card vergeten mee te nemen ?
  Wanneer u met pech langs de weg staat en de pech hebt dat uw BMW Motorrad Service Card zoek is, hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Onder uw zadel, op een witte sticker, vindt u het telefoonnummer van de BMW Mobility-Centrale terug. U geeft gewoon uw naam en nummerplaat door, en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

  Zekerheid 24 op 24, 7 dagen op 7.
  Op elk moment van de dag staat de BMW Mobility-Centrale voor u klaar. Een telefoontje naar onze centrale en wij sturen onmiddellijk een pechverhelper.

  Pech in het buitenland.
  Wanneer u met pech wordt geconfronteerd in het buitenland, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de BMW Mobility-Centrale op het nummer + 32 2 773 61 02.

  Wat neemt BMW Motorrad voor zijn rekening ?
  De sleepdienst voor het vervoer van de motor naar de dichtstbijzijnde BMW Motorrad verdeler is volledig gratis. Enkel het uurloon en de wisselstukken voor de herstelling zijn ten laste van de verzekerde. Wanneer uw BMW geïmobiliseerd is na een ongeval of pech, komt BMW Motorrad volledig tussen voor de takelkosten voor zover deze de actuele waarde van de beschadigde motor niet overschrijden. Kosten die u gemaakt heeft na goedkeuring van het BMW Mobility- Center (zoals de rekening van een taxirit) worden door BMW Motorrad terugbetaald. Stuur de originele facturen naar ons op, samen met de volgende gegevens :
 • naam, voornaam, adres
 • plaats en datum waarop u voor de eerste keer contact opnam met onze diensten
 • BMW Motorrad Service Card nummer
 • dossiernummer dat u van de BMW mobility-Centrale heeft gekregen
 • uw bankrekeningnummer

  Sommige administratiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt worden door BMW Motorrad terugbetaald:
 • de kosten voor het achterlaten van uw motor
 • douanekosten bij repatriëring van uw motor, indien deze de actuele waarde van het voertuig niet overschrijden
 • stallingskosten bij transport of repatriëring van uw motor, vanaf de dag van uw oproep tot het moment waarop uw BMW wordt afgehaald


  Hoe krijgt u uw persoonlijke BMW Motorrad Service Card ?
  Uw BMW Motorrad verdeler zal u bij aankoop van een nieuwe BMW motor de mogelijkheid bieden om van de diensten van de BMW Motorrad Service Card te genieten. U vult gewoon het aanvraagformulier bij de dealer in en wij sturen na 4 a 6 weken uw BMW Motorrad Service Card naar u thuis op. Zolang de motor in uw bezit is, blijft de kaart geldig. N.B.: ook eigenaars van tweedehands BMW motorfietsen kunnen genieten van de voordelen van een BMW Service Card op basis van jaarlijkse contracten.Vraag hierover vrijblijvend informatie aan uw BMW Motorrad verdeler.


  Klik hier voor de folder

 • » Privacy Policy    » Impressum    » Wettelijke mededeling